Mormors historie

Christine Martinsen og opvækst i Varde

Mormor må nok være den af mine bedsteforældre, der havde den sværeste og mest udfordrende barndom og opvækst.

Hendes forældres og mine oldeforældres ægteskab indeholder en del ufortalte historier og mysterier, som uden tvivl kom til at præge mormors opvækst.

Mormor døde i 1957, så derfor nåede jeg desværre ikke at møde hende. Fra en af mine kusiner har jeg hørt, at jeg af sind ligner min mormor.

Mormors forældre Abraham Martinsen og Johanne Margrethe Nielsen fik 5 børn, hvoraf mormor Christine (som i Kirkebogen står opført som Sine Christine) var den yngste.

Sande Martinus Martinsen er født 16 december 1883

Marie Martinsen er født 2 juli 1885

Rasmus Nielsen Martinsen er født 18 november 1887, men døde allerede 18 februar 1890

Rasmus Nielsen Martinsen er født 13 august 1890

Sine Christine Martinsen er født 2 november 1893

I familien er det altid blevet fortalt, at bedstemor Christine havde 3 søskende og ikke 4, men det var tilsyneladende kun kirkebøgerne, der kunne huske, at den først fødte Rasmus faktisk døde 2 år gammel, og en ny dreng blev født samme år og navngivet på samme måde. Det er ikke altid nemt at læse i kirkebøgerne, og nogle gange skal man være ekstra skarp.

Familien flyttede tit og Abraham Martinsen var vant til at lave lidt af hvert.

Fra folketællingen i 1860 ved vi, at han var i lære som rebslager hos rebslagermester Jens Andersen i Varde.

Folketællingen i 1890 fortæller, at han var havnearbejder i Esbjerg.

Abraham er desuden også hovedpersonen i en af de ufortalte historier og mysterier i familien, da han af ukendte grunde forlod sin hustru og 4 børn, og ingen vidste, hvad der senere skete ham.

Christine og hendes mor Johanne har bestemt ikke haft et nemt liv. Fra folketællingerne får vi yderligere oplysninger. De står begge opført i 1901 og 1906 som boende i baghuset i Spigerborggade, matrikelnummer 248 i Varde. I Varde har man beholdt de gamle matrikelnumre, så ud fra matrikelkort ved vi, at matrikelnummer 248 svarer til Spigerborggade 6. Spigerborggade var en af de brostensbelagte gader i den indre by.

Rasmus er også med i folketællingen fra 1901. Folketællinger er ikke altid så korrekte med detaljerne. For eksempel er Johanne opført som Margrethe, og i 1901 er Christine opført som Stinne. Det skarpe øje kan se, at Rasmus fejlagtig er opført til at være født i 1889, men det ved vi jo var i 1890. 13 august passer! I 1901 står der Abrahamsen og noget foran som kan tolkes til at være Frede, men det giver ingen mening. Specielt fordi protokollen kun viser 3 personer nemlig Johanne (Margrethe), Rasmus og Christine (Stinne). Mere interessant er det, at der helt ude til højre står, at ”manden forladt konen”. I det tætskrevne på midten kan man ane ordet ”fattighjælp”, som er endnu tydeligere på fortegnelsen fra 1906. Her kan man yderligere læse, at Johanne havde job som vaskekone. Endvidere kan det ses af disse optegnelser, at Sande og Marie havde forladt hjemmet i 1901 og var ude at tjene et eller andet sted. Det samme gælder for Rasmus i 1906.

Som det fremgår andet steds i en anden fortælling, tog Sande og Marie til USA i 1904 og 1903. Se deres historie her.

Mormor var således kun 10-11 år, da hendes to ældre søskende tog til USA, og kort efter forlod Rasmus også hjemmet for at komme ud at arbejde. Johanne og Christine var således alene om at løse hverdagens problemer og gøremål.

Da Christine og morfar blev gift, flyttede de først til Aastrup, hvor Johanne blev født, og senere til Bjerndrup, hvor Hans, Maren, Esther og Samuel blev født og voksede op.

Folketællingen fra Bjerndrup fra 1930 kan ses her.

Senere flyttede Oldemor Johanne også til gården i Bjerndrup og levede sine sidste år der. Hun blev begravet på Gørding kirkegård i 1935.

Kirkebogen med optegnelsen for Johannes død afslører en lille detalje. Kirkebogen kan ses her. I den tætskrevne 4. spalte står der således ”gift med afd arbejdsmand Abraham Martinsen, Varde”. Præsten har altså ved Johannes begravelse vidst, at Abraham var død. Afd står for afdød.

Igen åbner kirkebøgerne for de ufortalte historier og afslører, at Abraham døde den 28. august 1909 på Varde sygehus og blev begravet på Varde kirkegård den 1. september 1909. Dokument fra kirkebogen kan ses her, og dokument fra skiftet ved hans død kan ses her.

I skiftet kan man se, at der ikke er noteret nogen arvinger. Det fremgår desuden, at han var staldmester på Nørholm.

I kirkebogen kan det ses, at han er opført som ægtemand til oldemor Johanne Margrethe Nielsen. Der er således ikke opført nogen andre familiære kontakter.

Det er stadig et mysterium, hvorfor han forlod sin familie, og hvordan hans liv formede sig, men nu ved vi, hvor og hvornår han døde.

Det er muligt, at Abraham tog til USA for at besøge sine to ældste børn og tog tilbage til Danmark igen, men min foreløbige søgning har ikke fundet bevis på det.

Et andet spor viser sig i kirkebogen for vielsen mellem Abraham og Johanne, hvor Abraham står som enkemand, og hans tidligere ægteskab er noteret. Det er også værd at notere sig, at vielsen mellem Abraham og Johanne var den 22 oktober 1883 knap 2 måneder før deres første søn Sande blev født.

Abraham var nemlig først gift med Susanne Charlotte Svitzer. Susanne Charlotte Svitzer blev født 10 juli 1832 og døde 21 februar 1882. De blev gift 1 april 1871 og er opført i kirkebogen for Varde landsogn. Se kirkebogen her. Susanne var således 38 år, da hun blev gift. Abraham og Susanne er opført i folketællingen fra Varde i 1880, og her får vi yderligere en overraskelse. De har en datter på 4 år. Hun hedder Christiane Marie Martinsen og er født 16 februar 1875. Fødselsoptegnelsen fra kirkebogen kan ses her. Susanne blev gift sent og fik derfor kun en datter. Mormor havde altså også en halvsøster.

I eftersøgningen på Christiane finder jeg i kirkebogen for Esbjerg, at hun er blevet konfirmeret 14 april 1889. Her står, at hendes forældre er Abraham og Susanne. Oldemor Johanne står ikke opført nogen steder i denne forbindelse. I folketællingen for Esbjerg i 1890 findes Abraham og Johanne sammen med de 3 børn Sande, Marie og Rasmus. Christiane finder man i folketællingen for Årre (1890), hvor hun som 14 årig er opført som tjenestetyende. Jeg har (endnu) ikke kunnet finde yderligere om Christiane, men jeg har en mistanke om, at Abraham måske opsøgte hende, da han forlod Johanne, men hvem ved?

Et andet spørgsmål er, om Christiane boede ved Abraham og Johanne efter hendes mors død. Her var Christiane 7 år gammel. Hun er konfirmeret i Esbjerg i 1889, og Abraham og Johanne boede i hvert fald i Esbjerg i 1990 ifølge folketællingen, så noget tyder på, at Johanne også har taget sig af Christiane indtil kort efter hendes konfirmation.

Det er underligt at tænke sig, at vi i vores opvækst ingen informationer har fået om disse forhold, og man kan yderligere stille det spørgsmål, om vores forældres generation overhovedet vidste noget om det.

Der mangler stadig nogle kapitler i historien og mysteriet om Abraham.


Christine Martinsen

Spigerborggade i Varde

Spigerborggade 6 er huset med den grå facade. Baghuset kan ikke ses fra gaden.

Mormor med familien i Bjerndrup