Christine Martinsens søskende rejser til USA

Det hele startede nogle år efter min mors død, hvor Johanne fortalte mig, at to af min mormors søskende var udvandret til USA. Dette havde jeg aldrig hørt om før.

Til den hyggelige familiefest et par uger senere, som Hans arrangerede, fik jeg yderligere nogle oplysninger fra Johanne og Hans.

De kunne fortælle, at deres mor Christine havde to ældre søskende Sande og Marie, som vistnok tog til USA begge to. Marie giftede sig vistnok med en fætter og fik to døtre, som hed Helen og Elizabeth. Johanne havde for en del år siden prøvet at skrive til dem, men der var aldrig kommet svar eller breve tilbage.

Marie skulle ifølge oplysningerne gifte sig med en fætter, det vil sige en søn af en af mormors forældres søskende. Der er ialt 9 brødre eller søstre, hvor man skal finde ud af, hvor de flyttede hen og deres ægtefælle, bryllup og børn. Det er lidt af en opgave at finde alle disse informationer. Jeg kan nu afsløre, at jeg fandt de nødvendige oplysninger ved at gå en anden vej.

Rejsen til USA

Derfor vil jeg nu springe til oplysningerne om rejsen til USA.

For det er nemlig rigtig, at Marie tog til USA. Hun var 17 år, da hun drog afsted.

Fra oplysningerne i Udvandrerarkivet, som ligger i Aalborg, ved vi, at Marie ankom til Ellis Island, New York den 10. april 1903. Hun rejste med skibet Hellig Olav, der sejlede fast rutefart mellem København og New York.

Hellig Olav

Skibet var opført til at kunne tage 1170 passagerer. 130 på 1. klasse, 140 på 2. klasse og 900 passagerer på 3. klasse. 3. klasse var typisk dæksplads.

Rejsen tog 14 dage, og man kan jo nemt forestille sig, hvorfor en del af passagererne døde, hvis de skulle befinde sig blandt så mange mennesker på dækket i al slags vejr.

Marie rejste på 3. klasse. Hun medbragte 10 US dollars. Hun oplyste, at hun skulle besøge Markus A. Martinsen i Clinton, Iowa. Pudsigt nok rejste han også sammen med Marie på denne rejse. Birthe Simonsen fra Varde rejste sammen med Marie og Markus. Hun oplyste ligeledes, at hun skulle besøge Markus i Clinton, Iowa.

Passagerlisten for rejsen med skibet Hellig Olav fra København til New York med ankomst den 10. april 1903 kan ses her.

Marie står opført som nummer 1, og Markus står som nummer 4. Passagerlisten blev brugt til at holde styr på passagererne på skibsrejsen, men samtidig blev listen også overrakt til immigrationsmyndighederne i USA, så de nemmere kunne holde styr på de mange indvandrere, der kom til USA i de år.

Nu kunne man jo tro, at Markus var den fætter, som Marie giftede sig med. Men sådan var det ikke. Markus giftede sig faktisk senere med Birthe Simonsen i USA.

Man kan på en måde sige, at Markus var ansvarlig for udrejsen til USA. Han havde nemlig været i USA før han foretog rejsen med Marie og Birthe. Fra Udvandrerarkivet ved vi, at Markus tog til USA første gang som 16 årig i 1892, hvor han rejste fra Hamborg i Tyskland til New York, og faktisk er han i arkiverne opført som tysker fra Schleswig-Holstein. Meget tyder på, at han stammede fra nutidens Sønderjylland. Efter 10 års ophold i Clinton, Iowa fra 1892-1902, hvor han var blevet amerikansk statsborger, tog han tilbage til Danmark og hjalp dem fra familien, der havde mod på at prøve lykken sammen med ham i USA.

Fra arkiverne dukker flere navne op. Jeppe Christian og Martin Martinsen rejste til USA i januar måned 1903. De oplyste begge, at de skulle besøge Markus Martinsen i Clinton, Iowa. Markus var deres storebror.

I 1903 var Markus 27 år, Jeppe Christian 24 år og Martin 22 år.

Det var faktisk meget almindeligt i de år, at mange mænd rejste til USA fra det område vi i dag kalder Sønderjylland, fordi de frygtede at blive indkaldt til tysk krigstjeneste. Historiebøger nævner, at 50000 personer rejste fra dette område til USA. Mange tog til staten Iowa; dels fordi man kunne dyrke landbrug der, dels fordi en del danske udvandrere allerede havde slået sig ned der.

Den geografiske placering af byen Clinton i staten Iowa og indrejsehavnen Ellis Island ved New York, som var stedet langt de fleste indvandrere ankom til, når de skulle ind i USA, kan ses ved dette link.

Vi har nu styr på udrejsen til USA for Marie Martinsen, de 3 brødre Markus, Jeppe Christian og Martin Martinsen, og for Birthe Simonsen, som Markus senere giftede sig med. Jeg kan afsløre, at alle kom sikkert til Clinton, Iowa, men hvordan kom deres liv til at forme sig der, og hvad skete der med Sande Martinus Martinsen?

Efter knap 4 år i Clinton, Iowa giftede Marie sig med Jeppe Christian den 1. januar 1907. I USA blev Jeppe Christian altid kaldt Chris. Chris og Marie var faktisk fætter og kusine til hinanden.

Foto af Marie og Chris i USA

Marie og Chris fik 2 døtre. Helen Margaret Martinsen født 27. maj 1908 og Elizabeth Christina Martinsen født 25. januar 1910. Alle oplysninger er nu blevet bekræftet, men historien stopper ikke her.

Foto af Helen og Elizabeth i Clinton, Iowa

Helen giftede sig i 1929 med Matthias Boehde, der indvandrede med sine forældre fra Leedt i Tyskland. De fik 3 børn, Carol, Dean og Dennis.

Elizabeth giftede sig 6. december 1933 med Harry Voss, hvis forældre indvandrede fra Antwerpen i Belgien. Elizabeth og Harry fik 6 børn.

Den 9. december 1957 døde Chris. Til begravelsen var Marie, som han havde fejret guldbryllup med og deres to døtre og 9 børnebørn. Han erhvervede sig som landmand og var medlem af det danske fællesskab i mere end 50 år, så han glemte ikke sine danske rødder.

Marie døde fredag den 22. marts 1974 i en alder af 88 år. På det tidspunkt havde hun 20 oldebørn. Både Chris og Marie er begravet på Clinton Memorial Parks kirkegård. Ad underlige veje har jeg fremskaffet avisudklip med beskrivelse af deres begravelser.

Avisudklip med beskrivelse af Maries begravelse kan ses her.

Avisudklip med beskrivelse af Chris’ begravelse kan ses her.

Chris’ yngre bror Martin blev først gift i en høj alder og fik ingen børn. I de sidste år han levede, boede han sammen med Marie. Han beskrives som en stille og meget tilbageholdende mand, der arbejdede hele sit liv på forskellige fabrikker. Martin blev født den 3. maj 1881 og døde som 85 årig i marts måned 1967.

Storebror Markus Andreas Martinsen, som i USA ofte blev kaldt Andrew, giftede sig med Birthe Marie Simonsen den 27. januar 1904. Markus og Birthe fik 5 børn, Ramona, Olga, Alfreda, Mathea og Alex.

Birthe døde pludselig af hjertestop som 53 årig i 1934, mens Markus blev 85 år og døde den 13. marts 1961.

Ved en af mine søgninger på internettet stødte jeg ved et rent lykketræf på 2 beskeder eller efterlysninger fra USA om oplysninger om Birthe og Markus, og den ene efterlysning nævnte også Marie Martinsen. Det var på den måde, jeg fik kontakt med Marie Bird, der på det tidspunkt var en dame på 75 år og barnebarn af Markus og Birthe. Hendes mor var Olga, den næstældste af de 5 børn.

Med hjælp fra Marie Bird har vi fået et overblik over efterkommerne af Marie Martinsen.

De to døtre Helen og Elizabeth, deres 9 børn og deres børn er optegnet i en slags efterkommer-træ, som kan ses her.

Alternativt kan man gå til Marie Martinsens profil i slægtens stamtræ, hvorefter man bruger fanebladet Efterkommere.

Helen døde 3. september 1996 i Savanna i staten Illinois, der er nabostat til Iowa. Helens mand Matthias Boehde døde 9 år tidligere den 23. juli 1987 samme sted.

Elizabeth døde 11. december 1976 i Clinton, Iowa, mens hendes mand Harry Voss døde den 20. juni 1965. I starten af deres ægteskab boede de i Clinton, Iowa, hvorefter de flyttede et par gange inden for staten Iowa, inden de flyttede tilbage til Clinton, Iowa, hvor de levede deres sidste år. Elizabeth og Harry er begge begravet på Clinton Memorial Parks kirkegård, samme sted hvor Chris og Marie er begravet.

Nu har vi i store træk fundet ud af, hvad der skete med Marie Martinsen og fået sat navne på hendes efterkommere, men hvad skete der egentlig med hendes storebror Sande Martinus Martinsen?

Jeg ved det faktisk ikke. Dette kapitel mangler stadig oplysninger for at kunne blive skrevet færdig.

Fra Udvandrerarkivet ved vi, at Sande købte billet til og skrev sig ind på en rejse med skibet United States, der sejlede fra København til New York og skulle ankomme til Ellis Island, New York den 23. februar 1904. Han oplyste, at han skulle besøge Markus A. Martinsen i Clinton, Iowa.

Passagerlisten for rejsen med skibet United States fra København til New York med ankomst den 23. februar 1904 kan ses her.

Sande står opført som nummer 29, men informationerne om Sande er streget over. Først troede jeg, det betød, at Sande døde på rejsen, men Udvandrerarkivet i Aalborg har oplyst, at Sande simpelthen aflyste rejsen og aldrig kom ombord på skibet.

Fra Udvandrerarkivet ved vi også, at en person ved navn Sand Martinson købte billet til en rejse en måned senere med afrejse den 30. marts 1904. Danske navne blev ofte stavet fejlagtig, hvor navnet blev skrevet, så det lignede en engelsk udtale af navnet. Turen er markeret som indirekte, hvilket betyder, at rejsen ikke gik direkte fra København til USA. Den kunne for eksempel gå over Hamborg og videre til New York. Det er med meget stor sandsynlighed Sande, der har bestilt billet, for personen ville besøge Markus A. Martinsen i Clinton, Iowa. Desværre kan vi ikke bekræfte, at Sande tog med på denne rejse eller ankom til USA. Der er ingen med dette navn, der er registreret ved immigrationsmyndighederne i Ellis Island. Udvandrerarkivet har ydermere været behjælpelig med at undersøge, om Sande måske stoppede rejsen i Hamborg. Dette er ikke tilfældet, for han er ikke optegnet noget sted i arkiverne i Hamborg.

Senere finder jeg ud af, at det ser ud til, at Sande har taget skibet Cedric fra Liverpool til New York med ankomst 15. april 1904. Hermed passer oplysningen med den indirekte tur.

Passagerlisten kan ses her. Sande har nummer 5323 og findes cirka midt på listen

Sande er derfor med stor sandsynlighed også kommet til USA. Dog må han være blevet registreret ved immigrationsmyndighederne i Ellis Island med (flere) stavefejl i sit navn, da vi ikke umiddelbart kan finde ham i registreret.

Marie Bird har fortalt, at ingen af de efterkommere, hun har/havde kontakt med, kendte til Sande M. Martinsen.

Så historien om Sande M. Martinsens liv i USA kommer måske en anden dag…